Меню Затваряне

Showing all 4 results

 Стандартни плоскости

Категорията Стандартни плоскости съдържа най-масово употребяваните строителни плоскости от гипсово ядро и хартиена обвивка, добили популярност с имената ГИПСОКАРТОН или ГИПСКАРТОН. Най-често продуктът ГИПСКАРТОН се отъждествява с плоскостите с базово съдържание на гипсова сърцевина наричани ОБИКНОВЕН ГИПСКАРТОН, или БЯЛ ГИПСКАРТОН с дебелина 12,5 мм и БЯЛ цвят на хартията. В тази категория попада и друг масово популярен продукт – ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГИПСКАРТОН или ЗЕЛЕН ГИПСКАРТОН, също с дебелина 12,5 мм и зелен цвят на хартиената обвивка. Третият по популярност продукт от тази категория е ПОЖАРОУСТОЙЧИВ ГИПСКАРТОН или ЧЕРВЕН ГИПСКАРТОН – също с дебелина 12,5 мм и червен или розов цвят на хартията. Изброените продукти участват в почти всички видове системни решения в сухото строителство.

Цвета на хартията е само разпознаваем белег за областта на приложение на строителната плоскост и няма съществено отличаващи се технически характеристики за многопластовия картон за тези три вида. Съществената разлика е в способността на гипсовата сърцевина да абсорбира в обема си количеството на така наречената несвързана вода. При влагоустойчивия гипскартон тази способност е ограничена спрямо стандартния, а при пожароустойчивия е завишена. При необходимост от постигане на повишени експлоатационни показатели на определена система се прилага комбинацията на стандартни и специални гипсови строителни плоскости на базата на анализ на всеки конкретен проект.

push-to-call